Udelením tohoto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby spoločnosť NELTEX CZ s.r.o., prevádzkovateľ internetového obchodu www.mode.sk, IČ: 03932770, so sídlom Heršpická 814/5a, 639 00 Brno, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Krajského súdu v Brne, (ďalej ako „správca“) spracovávala Vaše osobné údaje v súvislosti s vytvorením Užívateľského účtu.

 

Jedná sa o údaje, ktoré ste nám poskytl/a v súvislosti s nákupom alebo dopytom tovaru. Týmito údajmi sú najmä meno, priezvisko, poštovné a emailové adresy, tel. čísla, ďalej informácie o Vašich nákupoch, („osobné údaje“).

 

Údaje zbierame a ukládame hlavne preto, aby ste sa mohli prihlásiť k Užívateľskému účtu, bez toho aby ste museli znovu vyplňovať kontaktné údaje.

K Vašim osobným údajom bude mať prístup správca, jeho zamestnanci a prípadne tiež tretie osoby – spracovatelia, ktorý poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie splňuje všetky požiadavky GDPR, a ktoré budú dostatočne chrániť Vaše práva a Vaše osobné údaje.

 

Kompletné znenie Všeobecných podmienok spracovania osobných údajov spoločnosti Neltex CZ s.r.o. vrátane vznesenia námietok proti konkrétnemu spracovaniu Vašich osobných údajo, nájdete zde.

© 2013-2020 mode.sk